| Wyświetleń:1573

Przepisy dotyczące montażu daszków szklanych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Daszki szklane zamocowane za pomocą okuć Merano

fot. CDA Polska | Daszki szklane zamocowane za pomocą okuć Merano

Montaż przeszklonych zadaszeń, podobnie jak i balustrad całoszklanych, wiąże się z obowiązkiem stosowania do tego wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z unijnym Rozporządzeniem CPR 305/2011 i oznaczonych europejskim znakiem CE lub krajowym znakiem budowlanym B. Ich zamocowanie wymaga również wykonania dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych. Kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie? Wyjaśnia nam to Joanna Kamuda, Dyrektor Marketingu i PR w CDA Polska.


Za wykonanie dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych daszku szklanego nie jest odpowiedzialny producent mocowań lub szkła, ale osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Wynika to z tego, że każdy projektant konkretnego obiektu lub konstrukcji musi wziąć pod uwagę ich indywidualną specyfikację. To właśnie te dodatkowe obliczenia gwarantują prawidłowe zastosowanie wyrobu budowlanego.

Zarówno szkło, jak i okucia pozwalające na jego montaż, muszą zostać przebadane na zgodność z normą zharmonizowaną lub krajową. Nie jest to jednak koniec obligatoryjnych czynności związanych z zamocowaniem szklanego daszku. Jego minimalną szerokość, miejsce oraz sposób instalacji precyzują także zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze stycznia 2018 roku.

Właściwy montaż szklanego zadaszenia


Zgodnie z § 292. Ust. 3 wspomnianego Rozporządzenia Ministra, zadaszenie szklane powinno posiadać konstrukcję pozwalającą na przeniesienie potencjalnych obciążeń, które mogą spowodować upadek okładzin elewacyjnych, szyb lub okien. Daszki, podobnie jak balkony i inne stałe lub ruchome osłony przeciwsłoneczne, muszą być umieszczone na wysokości co najmniej 2,4 m nad chodnikiem i jednocześnie pozostawiać nieosłonięty pas ruchu od strony jezdni, którego szerokość powinna wynosić minimalnie 1 metr.

Trzeba też pamiętać, że wejścia do budynków mierzących więcej niż dwie kondygnacje, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, muszą być osłonięte daszkiem lub ochronnym podcieniem. Jego szerokość musi być większa o co najmniej 1 metr od szerokości drzwi, a jego wysięg lub głębokość nie może wynosić mniej niż 1 metr w przypadku budynków niskich lub 1,5 m w budynkach wyższych. Poza tym samo szkło zastosowane w zadaszeniu powinno być laminowane i wykonane z tafli hartowanych. Ich odporność na uderzenia oraz uszkodzenia mechaniczne musi zostać zbadana w oparciu o metodologię opisaną w normie PN-EN 950:2000 – Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem stałym. Przeprowadza się je z pomocą stalowej kuli, którą uderza się o daszek z energią 25J. Badaniu poddawana jest cała konstrukcja, nie tylko samo szkło, gdyż to ona musi zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo użytkownikom obiektu budowlanego. Takie jej przetestowanie jest obligatoryjne, a obowiązek ten wynika bezpośrednio z konieczności uzyskania oceny technicznej (krajowej lub europejskiej) oraz stosownego oznaczenia, w postaci znaku krajowego B lub CE.

Okucia do daszków szklanych


Daszki szklane mocowane są najczęściej z pomocą eleganckich stalowych rotul oraz cięgien, które wykonane zostały z odpowiedniego rodzaju stali. Musi ona pozostać odporna nie tylko na obciążenia, ale też korozję oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Przykładem takich okuć jest kolekcja Merano od CDA Polska, która wykonana została ze stali nierdzewnej SUS304, nazywanej także „nierdzewką”. To jeden z najpopularniejszych typów stali, który wykorzystywany jest w branży budowlanej, spożywczej, chemicznej, w środowiskach kwasów organicznych i nieorganicznych oraz roztworów alkaicznych. Daje to gwarancję, że mocowania zastosowane do montażu daszku zachowają swoje właściwości przez lata użytkowania. 

Dodatkowe aspekty projektowe

Spad daszku odpowiedni dla danej strefy klimatycznej, a także właściwy udźwig całego systemu uzależnione są od charakterystyki danego obiektu oraz jego lokalizacji. Dlatego do zadań projektanta lub wykonawcy należy także ustalenie tych dwóch elementów. Warto podkreślić, że mocowania zastosowane do montażu zadaszenia, jak np. rotule oraz cięgna z serii Merano, muszą utrzymać ciężar nie tylko samego szkła, ale też np. czapy śnieżnej, która może się na nim gromadzić.

Ponadto konstrukcja musi też wytrzymać obciążenia wynikające m.in. z siły wiatru. Równie istotne jest także to, do jakiego materiału mocowane są okucia. W zależności od tego, czy jest to żelbet, pustak czy cegła ceramiczna, wykonawca musi zastosować m.in. inny rodzaj kotew, które utrzymają ciężar zadaszenia.

#okucia_szklane, #daszki_szklane, #mocowania_szkla

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY