Katalog Produktów

maszyny, obróbka powierzchni
maszyny
narzędzia i logistyka produkcji
maszyny, usługi
naprawa serwis
ostrzenie i regeneracja narzędzi
produkcja narzędzi i części
obróbka powierzchni
hale przemysłowe
okna
drzwi
dostawcy, akcesoria
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:

Ostrzenie i regeneracja narzędzi

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.
Więcej informacji o firmie WAPIENICA
Oferujemy wszechstronny zakres napraw i regeneracji narzędzi marki GLOBUS, jak również narzędzi pochodzących od innych producentów.

Nasz Dział Regeneracji jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 co stanowi gwarancję profesjonalnego wykonania tej usługi.
Nasz Zespół Działu Regeneracji składa się z osób, które nabyły swoje praktyczne doświadczenie w naszej fabryce i są jej długoletnimi pracownikami. Dział Regeneracji ściśle współpracuje z wydziałami produkcyjnymi, co zapewnia wymianę wiedzy praktycznej i doświadczenia produkcyjnego.

ETAPY PROCESU REGENERACJI
Procedura, stosowana w ramach programu regeneracji jest czytelna i zapewnia efektywne oraz szybkie wykonanie naprawy narzędzia.

WYSYŁKA NARZĘDZIA
Kiedy stwierdzą Państwo, że konieczne jest poddanie narzędzia regeneracji, prosimy przesłać je na następujący adres:

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Regera 30
43-382 Bielsko-Biała
Dział Regeneracji


EKSPERTYZA
Na tym etapie przysłane narzędzie jest starannie sprawdzane i badane przez pracownika Działu Regeneracji, w celu dokonania oceny
i zakresu regeneracji.

KALKULACJA
W oparciu o powyższe rozpoznanie opracowywana jest kalkulacja kosztu naprawy.

ZATWIERDZENIE KALKULACJI
Na Państwa życzenie kalkulacja kosztu naprawy może zostać do Państwa przesłana z prośbą o jej akceptację. Wówczas Państwo podejmują decyzję, czy naprawiamy narzędzie po proponowanej cenie, czy też nie. W przypadku braku odpowiedzi, czy też nie sprecyzowania przez Państwa zakresu regeneracji wykonanie usługi opierać się będzie wg. dokonanych ustaleń pracownika regeneracji oraz wg. aktualnego cennika usług.

REGENERACJA
W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Państwa potwierdzenia, Dział Regeneracji zregeneruje otrzymane narzędzie.

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W PROCESIE REGENERACJI
Poniżej przedstawiamy państwu przybliżony zakres regeneracji w odniesieniu do grup narzędzi:

Piły tarczowe z płytkami HM

    * regeneracja pełna
    * regeneracja częściowa pił (np. poprzez wymianę kilku płytek)
    * ostrzenie płytek HM
    * zmiana średnicy otworu głównego – łącznie z przeostrzeniem uzębienia

Piły tarczowe zwykłe

    * ostrzenie i rozwieranie pił
    * zmiana średnicy otworu głównego

Noże do strugarek

    * ostrzenie

Głowice i frezy kształtowe HM

    * ostrzenie

Frezy i wiertła trzpieniowe HM

    * ostrzenie

Narzędzia z polikryształem diamentu*

    * regeneracja częściowa pił (np. poprzez wymianę kilku płytek – dot. narzędzi o małym stopniu zużycia)
    * ostrzenie zębów – włącznie z mikroszlifem

Piły segmentowe

    * regeneracja pełna
    * regeneracja częściowa (np. poprzez wymianę pojedynczych segmentów)
    * ostrzenie segmentów

Frezy tarczowo-piłkowe

    * regeneracja pełna (poprzez nacięcie nowego uzębienia)
    * ostrzenie zębów - pełnoprofilowe

Piły do cięcia tarciowego

    * regeneracja pełna (poprzez nacięcie nowego uzębienia)
    * ostrzenie zębów - pełnoprofilowe

*dotyczy : pił, podcinaków, frezów kształtowych i trzpieniowych, głowic.

Narzędzia przeznaczone do regeneracji nie mogą posiadać pękniętego dysku, wyłamanych zębów, zmienionej geometrii ostrza, uszkodzonych gniazd pod płytki HM.
Narzędzia poddane powyższemu procesowi mogą być regenerowane do 2 razy, co jest trwale znakowane symbolem W12.

Ogólne uwagi dotyczące usług świadczonych przez FPiN WAPIENICA

   1. Wykonywanie powyższych usług w piłach i narzędziach innej produkcji niż FPiN WAPIENICA Sp. z o.o. podlega dodatkowej opłacie w wysokości 25% wartości zlecenia
   2. Zleceniobiorca usługi zastrzega sobie możliwość odstąpienia od usługi regeneracji ze względu na zły stan powierzonego narzędzia.
   3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ilościowego rozliczenia przyjętych wyrobów od zleceniodawcy (przyjęte oraz nie przyjęte do regeneracji).
   4. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że jeżeli powierzone do regeneracji narzędzia nie zostaną odebrane przez zleceniodawcę             w ustalonym terminie, to po upływie 2 m-cy od ustalonej daty odbioru, zostaną złomowane na koszt zleceniodawcy.Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

Ostrzenie tarcz, i frezów, regeneracja gilotyn do okuć.