Kontakt

F. H. U. DAREX Dariusz Walicki
Kadłubka 9
30-446 Kraków

tel.: (012) 264-31-70
e-mail: biuro@darex-przecinarki.com.pl
tel.: 607 714 660
Fax: (012) 264-31-07