| Wyświetleń:3518

Budownictwo proekologiczne z Certyfikatem LEED

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Budownictwo proekologiczne z Certyfikatem LEED

fot. | Budownictwo proekologiczne z Certyfikatem LEED

Prawie 100 000 budynków komercyjnych w 167 krajach na całym świecie otrzymało lub oczekuje na certyfikację LEED, najbardziej rozpoznawalnego wyznacznika zrównoważonego budownictwa. Co powinniśmy wiedzieć o procesie certyfikacji?


Kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku architekt Bob Berkebile zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych ruch wokół zrównoważonej architektury, niewielka grupa popierająca jego poglądy utworzyła komitet AIA Committee on the Environment (COTE) w celu stworzenia nowych, zrównoważonych wytycznych architektonicznych. Kilka lat później komisja ta przekształciła się w US Green Building Council (USGBC), główną organizację promującą zrównoważony rozwój w projektowaniu, budowie i eksploatacji budynków. W ciągu kilku lat USGBC opracowuje Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), znany na całym świecie system oceny i symbol zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska budynków.

Obecnie LEED jest najpowszechniej stosowanym i najbardziej rozpoznawalnym systemem oceny budynków ekologicznych na całym świecie. Certyfikacja LEED jest obecnie stosowana praktycznie we wszystkich budynkach (komercyjnych lub mieszkalnych) i projektach – od nowych konstrukcji i wyposażenia wnętrz po zrównoważone operacje i modernizacje w zakresie konserwacji. LEED oznacza certyfikat, który „tworzy zdrowe, wysoce wydajne i oszczędne zielone budynki”, poprawiając efektywność środowiskową, od śladu węglowego po jakość środowiska wewnętrznego.

Certyfikat LEED w budownictwie


Certyfikat LEED w Polsce dotyczy w szczególności budynków z przeznaczeniem dla wielu użytkowników: biurowych, przemysłowych, handlowych oraz takich jak szkoły czy hotele. Co ważne, certyfikat LEED obejmuje nie tylko nowo budowane obiekty, ale także te już istniejące oraz poddawane renowacji. 

Podstawowymi minimalnymi warunkami, jakie muszą spełniać projekty budowlane, ubiegające się o certyfikat LEED 2009, v4 czy v4.1, to np.: przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów dotyczących prawa budowlanego w tym przestrzeganie wymagań np.: stolarki czy minimalnego stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni terenu i innych – Karolina Dorula-Mamala, Specjalista ds. Certyfikacji z firmy WIŚNIOWSKI.


Aby otrzymać certyfikat LEED należy przejść proces rejestracji na platformie LEED Online, zebrać i przesłać odpowiednią dokumentację. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej GBCI przeprowadzi dokładny przegląd dokumentacji technicznej. Wynikiem tej certyfikacji jest liczba punktów, które może otrzymać inwestycja zgodnie z wytycznymi i warunkami LEED w danym systemie oceny. 

W zależności od zdobytej punktacji, uzyskać można jeden z czterech poziomów certyfikacji. Ponieważ ocenie mogą być poddawane budynki modernizowane, można starać się o podniesienie poziomu w przypadku, gdy obiekt zostanie poddany przebudowie pod kątem ulepszenia jego parametrów, wpływających na obniżenie wpływu na środowisko. W tabeli poniżej przedstawiono przedział punktowy wraz z określeniem poziomu CERTYFIKATU LEED.  Źródło: www.usgbc.org/leed, data wejścia: 07.01.2021r. 

Stolarka otworowa a certyfikacja LEED


Ważne jest, aby pamiętać, że Certyfikat LEED jest określany dla całego budynku, a nie poszczególnych jego elementów, takich jak np. stolarka otworowa. 

Często spotykamy się z sytuacjami, w których wiedza w zakresie certyfikacji LEED jest mylnie transferowana w procesie realizacji inwestycji – dodaje Karolina Dorula-Mamala. – Zdarza się, że w trakcie przygotowywania oferty wymaga się od producentów  przedstawienia certyfikatu LEED na poszczególne produkty. Według certyfikacji LEED to projektant uwzględnia i definiuje wymagania, co do poszczególnych parametrów technicznych jego składowych (np. stolarki), a w rezultacie uzyskujemy punkty za spełnienie wymagań LEED, tak aby finalnie uzyskać dla budynku wyniki klasyfikujące go do odpowiedniej certyfikacji LEED, tj.: Certified, Gold, Silver czy Platinum.


Każdy producent deklaruje odpowiednie właściwości użytkowe danego wyrobu budowlanego na podstawie raportu z badań i potwierdza to Deklaracją Właściwości Użytkowych lub krajowym jego odpowiednikiem. 

Przyszłość w naszych rękach


Certyfikat LEED to tylko jedno z wielu narzędzi, dzięki którym możemy wykazać, że budownictwo zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, od którego zależy przyszłość naszej planety. Takie działania stanowią kroki milowe, jednak każdy z nas w swoim życiu codziennym może wykonywać te mniejsze, które finalnie jako suma przełożą się na znaczące polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców Ziemi.

#Certyfikacja_budynków, #LEED

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY