Blogi Oknonet.pl

Najnowsze wpisy

O mnie

Windoor Expert

Windoor Expert

Archiwum

2013

Listopad

Deklaracja, czyli wszyscy wiedzą lepiej (dyskusja)

Piątek, 15 listopada 2013

Od  pierwszego lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać w pełni przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Dokument ten wywołał (lub powinien wywołać) pewne zmiany w zasadach tworzenia dokumentacji towarzyszącej wprowadzeniu wyrobów budowlanych do sprzedaży. 

Upływający czas spowodował pojawienie się wielu publikacji, gdzie w lepszy lub gorszy sposób przedstawiono wiele informacji dotyczących deklaracji właściwości użytkowych, dlatego Pan Bogdan Wójtowicz z LTB w artykule „Deklaracja, czyli wszyscy wiedzą lepiej” skupia Państwa uwagę na rzeczach nieoczywistych, a dotyczących badań stolarki okiennej i deklarowaniu jej właściwości. 

Proszę zapoznać się z artykułem (do przeczytania/pobrania na www.windoorexpert.pl) i zachęcamy gorąco do dyskusji. Pan Bogdan Wójtowicz oczywiście też będzie brał w niej udział. 

Skomentuj / Zobacz komentarze