Blogi Oknonet.pl

WPReport czyli tworzymy własne dokumenty w WinPro

Środa, 31 lipca 2013

Wpereport  (WPR)

 

 

Moduł ten pozwala na tworzenie własnych dokunetów, analiz, tabel, modyfikacje ich struktury lub danych bezpośrednio poprzez  zapytania SQL (Wstawianie, Aktualizowanie, Tworzenie, …).

Ponadto, interfejs modułu został wyposażony w dodatkowe, użyteczne  funkcje
takie jak integracja rodzimych łączeń, która pozwala użytkownikowi na unikniecie  tworzenia łączeń ODBC do wszystkich stanowisk pracy WinPro.

Nowa wersja modułu również została rozwinięta, oferując następująca listę nowych funkcji:

 

·         Zintegrowany korektor błędów,

·         interfejs dostępny w wielu językach,

·         możliwość wyboru dowolnego języka programowania (Delphi, C++, Java, …),

·         ulepszona ergonomia

 

 

 1.  Dokumenty klienta mogą być ponownie zdefiniowane:

 

 

 •  Oferty
 • Potwierdzenia
 • Wydania zewnętrzne
 • Faktury
 • Dokumenty produkcji mogą być ponownie zdefiniowane
 • Widok uproszczony
 • Widok szczegółowy
 • Kontrola jakości
 • Etykiety
 • Lista optymalizacji
 • Zamówienia u dostawców mogą być ponownie zdefiniowane
 • Zamówienia szyb mogą być ponownie zdefiniowane
 • ...

 

 To tylko niektóre z możliwości tego potężnego narzędzia. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz do bezpośredniego kontaktu ze mną. 

Skomentuj / Zobacz komentarze

Paletyzacja

Środa, 24 lipca 2013

 

MODUŁ PALETYZACJA

Moduł pozwalający użytkownikom na zarzadzanie załadunkiem okien na palety a także na

zarzadzanie załadunkiem palet na samochodzie.

Moduł ten podzielony jest na dwie części. Pierwsza cześć, jest to swego rodzaju symulacja

prognostyczna załadunków, która ma miejsce przed podziałem na partie i która prowadzi do

automatycznego generowania partii reprezentujących zawartość samochodu. Druga cześć

jest to rzeczywiste przygotowanie palet i samochodów na podstawie przygotowań

poczynionych w części symulacyjnej.

UWAGA. Aby móc używać tych funkcji niezbędne jest posiadanie lub zakup modułów GLP

(Zarzadzanie liniami produkcyjnymi) oraz PAL (Paletyzacja).

 

Symulator prowizoryczny

 

Pierwsza cześć paletyzacji składa się z trzech etapów. Najpierw zobaczymy, jak skonfigurować

ten moduł. Następnie wyjaśnimy jak przygotować palety. Na koniec pokażemy Państwu

przygotowywanie ciężarówek oraz partii wywozowych.

 

Konfiguracja

 

Ekran do konfiguracji pozwoli użytkownikowi na dodanie lub modyfikacje palet.

Na tym ekranie, zostały dodane dwie informacje. Są one potrzebne do określenia szerokości

oraz głębokości palety i będą niezbędne w momencie tworzenia palet. Pozwalają na

sprawdzenie czy okno nie wystaje poza paletę na szerokość i głębokość.

 

 

Drugi etap konfiguracji polega na zdefiniowaniu listy samochodów. Ekran ten pozwoli

użytkownikowi na dodanie lub modyfikacje samochodów. Tak jak w przypadku palet, użytkownik może określić szerokość oraz głębokości samochodu. Informacje te będą wykorzystane do realizacji schematycznej reprezentacji samochodu podczas załadunku.

 

Ostatni etap konfiguracji tego modułu polega na zdefiniowaniu grubości okien, grubości kaset

do rolet, szerokość oraz wysokości każdego okna, a także wysokość całego okna z kasetą.

 

 

Do obliczeń, oprogramowanie będzie brać pod uwagę pięć zmiennych w parametryzacji, co pozwoli na otrzymanie następujących rezultatów:

- jeśli dwa okna z roletami o takich samych wymiarach powtarzają się, będą one mogły

być automatycznie ułożone do góry nogami, w celu zaoszczędzenia grubość kasety.

- W przypadku gdy dwa okna z roletami powtarzają się, ale całkowita wysokość

drugiego okna jest mniejsza niż wysokość pierwszego okna bez kasety, to drugie okno

będzie umieszczone pod pierwszym i WinPro nie weźmie pod uwagę grubości kasety

pierwszego okna do obliczeń pozostałej przestrzeni.

Po tej optymalizacji, użytkownik może sprawdzić automatycznie zrealizowane przygotowanie palet i w razie potrzeby skorygować.

Następnie istnieje opcja "Drukuj etykiety na palety." Ta pozycja menu pozwala na drukowanie etykiet z kodem kreskowym każdej palety, które zostały utworzone podczas ostatniego drukowania. Etykiety te mogą być, na przykład, naklejone na różnych paletach tak, aby użytkownik mógł je zeskanować podczas ostatecznego przygotowania palet i ciężarówek.

 

Przygotowanie pojazdów

 

Przygotowanie ciężarówki polega na załadunku na samochodzie poszczególnych palet

przygotowanych w poprzednim etapie. W pierwszej kolejności, użytkownik musi wybrać samochód z listy. Klikniecie spowoduje pojawienie się listy ciężarówek. Po wybraniu pojazdu, jego wymiary zostaną wyświetlone na ekranie. W tym samym czasie, pojawi się na niebiesko schematyczny rysunek pojazdu.

 

 

W celu zaoszczędzenia użytkownikowi czasu, został przewidziany tez w WinPro automatyczny

załadunek samochodu. Po wybraniu pojazdu, WinPro załaduje automatycznie palety

ustawiając je w dwa rzędy na samochodzie. Pierwsza paleta będzie umieszczona po prawej

stronie pojazdu, druga po lewej, trzecia po prawej, itp...., aż do momentu, gdy dodanie palet

stanie się niemożliwe. Po automatycznym wypełnieniu pojazdu, użytkownik może go sprawdzić i zmienić w razie potrzeby.

Użytkownik może zmienić pozycje palety na ciężarówce, przeciągając jej rysunek. Wystarczy

kliknąć lewym przyciskiem na rysunek palety i trzymać wciśnięty przycisk. Następnie

przeciągnąć rysunek w pożądane miejsce i zwolnic przycisk.

Gdy paleta wystaje poza krawędzie pojazdu, jest ona zaznaczona na czerwono. Jeśli jedna

paleta zachodzi na druga, obydwie palety będą zaznaczone na czerwono. Natomiast, jeśli

paleta może być umieszczona bez problemu, jest zaznaczona na zielono.

 

Uwaga dotycząca modułu Powierzchnia Transportowa

 

W modułach dostępnych w WinPro, moduł Powierzchnia Transportowa pozwala na

obliczenie powierzchni zajętej przez każde okno. Powierzchnia ta jest określona poprzez

parametryzacje i jest ujęta na dokumencie wydrukowanym w momencie wydruku

potwierdzenia lub wydrukowanym w menu "Zamówienia | Zarzadzanie wyrobami gotowymi

| Powierzchnia samochodu. Obliczenie to oraz dokument mogą być uważane za pomoc lub

uzupełnienie informacji przy przygotowywaniu palet i pojazdów, jednakże nie wpłyną w

żaden sposób na moduł Paletyzacja.

 

 

 

 

 

Skomentuj / Zobacz komentarze

WinPro DEMO

Środa, 24 lipca 2013

Witam Państwa, chciałbym poinformować, iż istnieje możliwość otrzymania wersji DEMO Najnowszego oprogramowania WinPro, aby móc otrzymać wersje demo wystarczy wypełnić odpowiedni Formularz na stronie: 

http://www.winpro.fr/-PL/Kontakt.html  

 

Będę miał przyjemność osobiście się z Państwem skontaktować. 

 

Skomentuj / Zobacz komentarze

WinPro Software

Środa, 24 lipca 2013

 

Program ten zarządza całą linią produkcyjną, różnymi rodzajami stolarki budowlanej, zarówno

jeśli chodzi o tworzenie, wdrożenie do produkcji, zarządzanie administracyjne i każdy inny etap,

dotyczy to drzwi, okien, rolet, okiennic, aluminium, drewna lub PCV...

Program, który myśli za Was, proponuje zapotrzebowanie materiałowe u dostawców,

uwzględniając zlecenia w trakcie produkcji, przyjęte do realizacji, nie zapominając o stanach

magazynowych.

Pozwoli to Wam utrzymać minimalne stany magazynowe, co stanowi niewątpliwy argument

WinPro.

Pozwala ono zwiększyć atrakcyjność oferty produkcyjnej, przy jednoczesnej pewności

utrzymania standardu wykonania zleceń, zezwala na szybkie i sprawne wykonanie nawet

bardzo skomplikowanych zamówień przy niskim poziomie kosztów.

WinPro spełnia te wymagania, gdyż przynosi wysokiej jakości rozwiązanie głównych problemów spotykanych w dziedzinie stolarki budowlanej.

Program WinPro zarządza produkcją drzwi i okien z aluminium, PCV, drewna lub każdą kombinacją tych

materiałów. Bierze on pod uwagę wszystkie aspekty produkcji, od oferty do faktury.

Rozwijany i testowany przez specjalistów od stolarki okiennej, WinPro pomoże wam:

Stworzyć Wasze oferty, zamówienia

Zarządzać procesem produkcji

Sterować narzędziami numerycznymi

Zarządzać magazynem przewidywanym

itd.…

Kilka mocnych punktów WinPro to:

Prostota

WinPro jest bardzo prosty w użytkowaniu; pozwoli on Wam stworzyć oferty i

zamówienia zgodnie z logiką produkcji okien.

Profesjonalne dokumenty

WinPro drukuje jasne i profesjonalne dokumenty, zarówno dla Waszych klientów jak i dla produkcji.

Dokumenty te mogą być całkowicie spersonalizowane

Precyzja

Zintegrowany język wewnętrzny w WinPro może zostać skonfigurowany tak, aby obliczył

dokładnie Wasze potrzeby technologiczne.

Automatyka

WinPro może sterować wszystkimi Waszymi maszynami numerycznymi, od piły do

automatycznej linii produkcyjnej.

Zarządzanie magazynem

WinPro zawiera bardzo rozbudowany moduł zarządzania magazynem, zdolny zarządzać

magazynem przewidywanym, biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby produkcyjne.

Szybkość

Napisany w C++, WinPro funkcjonuje nieprawdopodobnie szybko, dzięki temu językowi programowania, najwydajniejszemu z dostępnych obecnie.

Ewolucyjność

Ten język gwarantuje także możliwość rozszerzenia przyszłych wersji programu.

 

Skomentuj / Zobacz komentarze