Blogi Oknonet.pl

Nie taki wiatr straszny, czyli wylicz z Archiekspertem...

Środa, 10 września 2014

Obciążenia wiatrem? Proste wyliczenia z ArchiEkspertem.

 

Jedyne na rynku oprogramowanie wyliczające obciążenia wiatrem – bezpłatnie od REHAU.  

Do rozpoczęcia prac projektowych stolarki niezbędne jest określenie obciążenia wiatrem. Wprawdzie wielkość ta powinna zostać podana przez zamawiającego, inwestora lub architekta, jednak w praktyce ten obowiązek zazwyczaj spada na producentów okien. Jednak jak dobrze dobrać stolarkę okienną do spodziewanych obciążeń wiatrem, jeśli nie jesteśmy specjalistami w tym zakresie? Po wprowadzeniu normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru” obliczenia znacznie się skomplikowały. Norma jest obszerna, uwzględnia mnóstwo czynników. Przeprowadzenie szybkich obliczeń „na piechotę” nie jest już możliwe. Dobranie odpowiednich wzmocnień stalowych do spodziewanych obciążeń wiatrem jest jednym z trudniejszych zagadnień.  

REHAU daje kompleksowe rozwiązanie – policzysz z łatwością obciążenia wiatrem.

REHAU idzie z pomocą producentom i sprzedawcom okien, którzy zajmują się takimi wyliczeniami.  Dokumentacja techniczna REHAU – a szczególnie jej rozdziały „Ograniczenia wielkości” i „Statyka”, zostały zmienione i dopasowane do zmian, związanych z obowiązywaniem wspomnianej normy. Uwzględniają one wszelkie zmiany w technice okiennej. Ale dokumentacja techniczna to nie wszystko. REHAU przygotował także kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na szybkie i  łatwe określenie obciążenia wiatrem, zgodnie z nową normą.

Absolutna nowość! Nie ma tego nikt inny.

REHAU oferuje swoim klientom zupełnie nowe (choć znane i doceniane w poprzednich wersjach)  oprogramowanie ArchiEkspert. Ten program  z nowym modułem  statyki jest absolutną nowością.

ArchiEkspert jest jedynym takim oprogramowaniem na rynku okiennym. Nie ma na chwilę obecną podobnego narzędzia w Polsce. Producenci nie zajmują się obliczeniami statycznymi, bo to wymaga wiedzy i wysiłku ale także  dlatego, że nie mają odpowiednich narzędzi. ArchiEkspert pozwala na szybkie obliczenia metodą uproszczoną lub dokładną, z użyciem dodatkowego narzędzia Kalkulatora Ciśnienia Wiatru.

 Podstawowe informacje dotyczące wyznaczenia obciążenia wiatrem z użyciem programu ArchiEkspert.

·         Obliczenia statyczne związane z obciążeniem wiatrem dla okien i drzwi przeprowadza się na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 1991-1-4: 2008/A1: 2010 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru”.

·         Norma ta ma zastosowanie do budowli i konstrukcji o wysokości do 200 m.

·         Celem normy jest wyznaczenie wartości charakterystycznego ciśnienia wiatru, działającego na konstrukcje lądowe, z uwzględnieniem wpływu terenu otaczającego budowlę.

·         Norma Eurokod 1 obowiązuje w wszystkich krajach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ich specyfiki (regulują to załączniki krajowe do normy).

·         W Polsce przywołana wyżej norma europejska zastąpiła w marcu 2010 roku powszechnie znaną polską normę wiatrową PN-B-02011: 1977/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”.

·         Nowa norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1 jest obszerna i uwzględnia w obliczeniach wiele parametrów.

·         Dla ułatwienia obliczeń zostały przygotowane dwie metody obliczeń – uproszczona oraz dokładna.

·         W celu przeprowadzenia obliczeń metodą uproszczoną dla obszaru Polski najlepiej skorzystać z programu ArchiEkspert Okienny REHAU. Po wybraniu systemu i zaprojektowaniu konstrukcji należy wskazać obciążony element i  przejść do zakładki „obciążenie wiatrem”. Następnie należy wybrać zgodnie z normą Eurokod 1 kategorie terenu, wysokość wbudowania oraz strefę obciążenia wiatrem. Spodziewane obciążenie wiatrem zostanie wybrane z tabeli obciążeń. Na tej podstawie dobiera się wzmocnienie o wymaganym momencie bezwładności. Ponadto program ArchiEkspert pozwala na wybranie zakresu stosowania stolarki w zależności od odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelności oraz przepuszczalności powietrza. Metoda uproszczona  korzysta z wytycznych ITB: ”Okna i drzwi zewnętrzne wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”. 

·         W metodzie dokładnej do wyznaczenia ciśnienia wiatru wykorzystuje się nowe narzędzie – Kalkulator Ciśnienia Wiatru. Kalkulator wymaga podania szczegółowych danych budynku oraz jego umiejscowienia. Zaletą programu jest możliwość bardzo precyzyjnego doboru stolarki (w zależności od umiejscowienia) i dzięki temu projektowania stolarki w sposób ekonomicznie uzasadniony. Uzyskany wynik oddziaływania ciśnienia wiatru można wykorzystać wprost do doboru wzmocnień stalowych dla konstrukcji okiennych i drzwiowych. Zalecamy jednak wprowadzenie wartości ciśnienia wiatru do programu ArchiEkspert Okienny REHAU. Program ten może zmniejszyć w określonych przypadkach wymagane momenty bezwładności wzmocnień stalowych. Poprzez dodanie sztywności profilu skrzydła i jego wzmocnienia do sztywności słupka (lub połączenia ościeżnic) otrzymujemy zwiększoną sztywność wynikową.

 

Programy Kalkulator Ciśnienia Wiatru REHAU i Kalkulator Ciśnienia Wiatru są napisane w sposób przyjazny dla użytkowania, w każdej chwili można skorzystać z podpowiedzi. Z jego działaniem można zapoznać się na szkoleniach Akademii REHAU. Programy są bezpłatne dla klientów REHAU, program ArchiEkspert jest dostarczany w postaci płyty CD, natomiast z programu  Kalkulator Ciśnienia Wiatru użytkownik korzysta online. Kalkulator jest dostępny na stronie http://www.kalkulator-rehau.pl/

Komentarze

Cytujgosc, Poniedziałek, 15 września 2014
Teksty Pani Edyty (?) dawały się fajnie czytać i sprawiały że lubiłem Rehau.. ale ten do bólu techniczny opis kalkulatora nie zachęca..