| Wyświetleń:3176

Dlaczego drzwi i okna przeciwpożarowe są bardzo ważne?

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Zagrożenie ogniem dotyczy niemal każdego budynku, stąd tak ważne staje się jego zaopatrzenie w systemy przeciwpożarowe. Drzwi i okna, spełniające normy ognioodporności, stosowane są zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych czy zabytkach. Z uwagi na rosnącą świadomość zagrożeń, także właściciele budynków mieszkalnych coraz częściej sięgają po środki ochronne. Ich wykorzystanie pozwala chronić budynek i znajdujące się w nim osoby przed szalejącym ogniem.


Jak powstrzymać rozprzestrzeniający się ogień?


Polskie prawo budowlane stawia wysokie wymagania przeciwpożarowe dla budowanych obiektów. By im sprostać, koniecznym stanie się montaż okien i drzwi, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz budynku, jak i na sąsiednie zabudowania. Zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej: ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.

W myśl tej ustawy, właściciel budynku zobowiązany jest do właściwego jego zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Podstawową funkcją, którą spełnia stolarka przeciwpożarowa, jest oddzielenie od siebie stref pożarowych. System pozwala na powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. To z kolei umożliwia sprawną ewakuację i zmniejsza stopień zniszczenia budynku. Aluminiowa stolarka przeciwpożarowa sprawdza się zarówno w budownictwie publicznym, jak i indywidualnym. O właściwe zaprojektowanie systemów przeciwpożarowych w danym budynku należy zadbać jeszcze w trakcie jego budowy.

Czym jest klasa odporności ogniowej?


Klasa odporności ogniowej, nazywana też ognioodpornością, określa zdolność elementu lub konstrukcji do spełniania określonych wymagań podczas pożaru. Podczas ustalania klasy uwzględnia się trzy czynniki, którymi są:

» nośność ogniowa (R)
» szczelność ogniowa (E)
» izolacyjność ogniowa (I)

Klasy odporności ogniowej mierzone są w oparciu o czas wyrażony w minutach – od chwili wybuchu pożaru do osiągnięcia przez element budynku kryterium granicznego. Wymagana klasa odporności ogniowej zależna jest od klasy odporności pożarowej, do której zaliczony jest dany budynek, oznaczonej literami w kolejności: A, B, C, D, E. Pięć klas odporności pożarowej budynków określa odporność ogniową ich poszczególnych elementów, takich jak główna konstrukcja nośna, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu oraz zamknięcia przeciwpożarowe.


Jakie drzwi przeciwpożarowe wybrać?


Istnieje wiele funkcjonalnych systemów przeciwpożarowych, które warto dopasować do indywidualnych potrzeb danego budynku. Jednym z kluczowych są drzwi, które przez określony czas nie dopuszczają ognia do wybranej strefy za nimi. Ich montaż wskazany jest zwłaszcza w budynkach z kotłowniami i tych, w których mogą znajdować się chemikalia lub materiały łatwopalne. W zależności od modelu, drzwi przeciwpożarowe posiadają określoną odporność ogniową – od piętnastu do sześćdziesięciu minut. Mogą być również uzupełnione o funkcję dymoszczelności, gdzie – dzięki specjalnym uszczelkom – groźne dla zdrowia opary i gazy nie wnikają do pomieszczeń wolnych od ognia. Co nie bez znaczenia, drzwi te mogą być wykonane w dowolnym kolorze, co umożliwia ich dopasowanie do projektu budynku.


Znaczenie okien przeciwpożarowych


Istotnym elementem systemów przeciwpożarowych są, obok drzwi, również okna, spełniające normy przewidziane dla klas odporności ogniowej. Składają się one się z dwóch części aluminiowych, oddzielonych od siebie specjalnymi przekładkami termicznymi. Montowane w tego typu oknach uszczelki pęcznieją pod wpływem działania wysokiej temperatury. To dzięki nim zagwarantowane jest dodatkowe doszczelnienie w przypadku pożaru, a tym samym konstrukcja Alufire tworzy przeszkodę przy rozprzestrzenianiu się dymu i ognia. Co ważne, przy oknie przeciwpożarowym konieczny jest montaż okuć przebadanych pod kątem odporności na ogień. 

Pozostałe elementy stolarki przeciwogniowej – szklane ściany


Coraz częściej w budynkach zastosowanie znajdują również innowacyjne bezszprosowe szklane ściany działowe, których odporność na ogień wynosi do sześćdziesięciu minut. Przeźroczyste i dźwiękoszczelne systemy ze szkła pozwalają na efektowną aranżację przestrzeni. Z powodzeniem rozświetlają i powiększają optycznie wnętrza, zachowując przy tym maksymalne bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ponadto, istnieje możliwość zastosowania przeciwpożarowych ścian działowych w wersji szprosowej, gdzie odporność ogniowa występuje w zakresie od piętnastu, aż do stu dwudziestu minut.   

W ofercie Alufire znajduje się szeroki wybór elementów wyposażenia przeciwpożarowego budynków: okna, drzwi czy ściany przeciwpożarowe. To niezbędne elementy każdego skutecznego systemu przeciwpożarowego. Ich zastosowanie pozwala ocalić nie tylko cenny dobytek, ale przede wszystkim życie osób w budynku.

#szklo_przeciwpozarowe, #szklo_akustyczne, #systemy_przeciwpozarowe

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY