| Wyświetleń:2210

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki (kompendium wiedzy – część II)

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki

fot. LTB | Obliczanie i deklarowanie własności cieplnych stolarki

Współczynnik przenikania ciepła Uf jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego złożenia ościeżnicy ze skrzydłem czy też skrzydła ze słupkiem lub innych złożeń występujących w konstrukcji okna lub drzwi. Zmiana każdego elementu składowego złożenia spowoduje zmianę wielkości strumienia cieplnego przepływającego prostopadle do złożenia, co spowoduje zmianę współczynnika przenikania ciepła Uf.


Pierwszy przykład obrazuje zmiany uzależnione od grubości oszklenia zastosowanego w tym samym złożeniu ramy i skrzydła okiennego:


Rysunki przedstawiają trzy przekroje, w których wykorzystano identyczne elementy składowe:

» Profil ościeżnicy ze wzmocnieniem,
» Profil skrzydła ze wzmocnieniem.

Jedyne elementy różniące powyższe przekroje jest grubość oszklenia oraz (z konieczności) kształt i wymiary listwy przyszybowej. W pierwszym złożeniu zastosowano szybę zespoloną konstrukcji 4/16/4 o całkowitej grubości zestawu 24 mm, w drugim złożeniu zastosowano szybę zespoloną o konstrukcji 4/12/4/12/4 o całkowitej grubości zestawu 36 mm, w trzecim złożeniu zastosowano szybę zespoloną o konstrukcji 4/18/4/18/4 o całkowitej grubości zestawu 48 mm.

Wyniki obliczeń prezentowane są poniżej:Wyniki obliczeń przedstawiono na potrzeby niniejszej analizy z dokładnością do czterech miejsc znaczących – niezgodnie z wymaganiami normy badawczej. Zwiększenie szerokości oszklenia powoduje poprawę własności współczynnika przenikania ciepła Uf, co jest zgodne z teorią i oczywiste dla każdego wnikliwego obserwatora rzeczywistości.

Kolejny przykład dotyczy elementów wzmacniających profile PVC, które w ogromnej większości wzmacniane są z wykorzystaniem stalowych kształtowników różniących się pomiędzy sobą grubością, kształtem i ułożeniem ścianek. 

Podobnie jak w przypadku oszklenia, jedyne elementy różnicujące powyższe próbki w postaci wzmocnień stalowych zostały umieszczone w identycznych zestawach profili. 

Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:


Większy udział wzmocnień stalowych w złożeniach profili wiąże się z pogorszeniem własności cieplnych.

Jeszcze ciekawszy przykład zmiany współczynnika przenikania ciepła występuje w sytuacji, gdy istotne stają się własności dotyczące odporności na obciążenie wiatrem okien wieloskrzydłowych, która zależy od własności wytrzymałościowych elementów statycznych przenoszących obciążenia wywołane parciem i ssaniem wiatru.

Przykład ten zobrazowany zostanie na przykładzie złożenia skrzydło/słupek ruchomy:
Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:Uzyskanie większego momentu bezwładności Ix niezbędnego do uzyskania odpowiednich własności statycznych całej konstrukcji okna jest możliwe poprzez dobranie odpowiedniego kształtownika stalowego, jednak poprawa własności mechanicznych związana jest z radykalnym pogorszeniem własności cieplnych samego złożenia, a w konsekwencji całego okna.

Celowo w kolejnych przykładach wykorzystywano przekroje różnych systemów, aby dla czytelnika nie stworzyć mylnego wrażenia, że problematyka dotyczy wybranych rozwiązań systemowych.  Zaprezentowane przykłady dotyczą ogólnych zasad i nie są ułomnością czy wadą jednego rozwiązania.

Skutki błędnego wykorzystania współczynników Uf są oczywiste. Wykorzystanie lepszych współczynników właściwych dla grubszego oszklenia w przypadku oszklenia cieńszego jest ewidentnym oszustwem – popełnionym być może z niewiedzy, ale nie zmienia to faktu błędnego deklarowania własności cieplnych całego okna. Wiedza ta dla jednostki notyfikowanej jest elementarna, ale dla wielu deklarujących własności cieplne okien często nieosiągalna.

Autor tekstu: Mgr inż. Bogdan Wójtowicz
Kierownik Techniczny Laboratorium Techniki Budowlanej

Zachęcamy do dyskusji i komentowania, a za tydzień kolejna porcja wiedzy w tym temacie. 
#wlasnosci_cieplne, #prawo_budowlane, #przenikalnosc_cieplna, #przepisy

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY

Strona główna | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza
ul. Laski 83
tel.: (0-608) 50 66 32
tel.: (0-608) 50 66 35
tel.: (0-604) 97 62 07
Fax: (032) 26 44 079
e-mail: LTB@LTB.org.pl
http://www.LTB.org.pl/